Bankowość bez tajemnic
Polecenia przelewu

Po powstaniu Jednolitego Obszaru Płatności w Euro ( z ang. Single Euro Payments Area – SEPA)  KIR rozpoczął działania, których celem było dostosowanie polskiego systemu rozliczeń międzybankowych do nowych standardów. Pierwszym krokiem ku temu było udostępnienie uczestnikom systemu Euro Elixir w styczniu 2008 roku SEPA Credit Transfer (SCT) – paneuropejskiego polecenia przelewu.

Narzędzie to powiązane jest ze spektrum usług dodatkowych takich jak moduł konwersji, który umożliwia zmianę formatu przesyłanych komunikatów czy konsultacje zgodności ze standardami SEPA. Usługi te mają za zadanie ułatwienie bankom jak najszybszego i sprawnego wejścia do Jednolitego Obszaru Płatności w Euro oraz umożliwienie optymalizacji kosztów tej operacji.

Drugim europejskim narzędziem jest SEPA Direct Debit (SDD). Jego wprowadzenie ma ułatwić dostosowanie polskiego systemu rozliczeń międzybankowych do nowych standardów.
 
Komentarze
Dodaj komentarz